Master88's Recent Activity

 1. Master88 đã trả lời vào chủ đề Đội Điều Tra Linh Tinh - Nothing Special Force TVB 2018 10/20 HD1080i FFVN.

  https://subyshare.com/q14y36c0xcg5

  17/8/18 lúc 18:01
 2. Master88 đã trả lời vào chủ đề Đặc Kỹ Nhân - The Stunt TVB 2018 10/25 HD1080i FFVN.

  https://subyshare.com/dzafszb8dfr4/DacKyNhan.2018.E10.HDTV.1080i.x264.mkv.html

  17/8/18 lúc 17:16
 3. Master88 đã đăng chủ đề mới.

  Con Riêng Của Mẹ - My Daughter, Geum Sa Wol MBC 2016 51/51 HD720p LT

  [IMG] Đạo diễn: Lee Jae Jin, Baek Ho Min Diễn viên: Jeong-min Hwang, Baek Jin Hee, Yoon Hyun Min Bộ Phim Con Riêng Của Mẹ - My...

  Diễn đàn: Phim Bộ Đang Chiếu - New Series

  17/8/18 lúc 15:53
 4. Master88 đã trả lời vào chủ đề Đặc Kỹ Nhân - The Stunt TVB 2018 10/25 HD1080i FFVN.

  https://subyshare.com/5zb67dqmq5vj

  17/8/18 lúc 15:44
 5. Master88 đã trả lời vào chủ đề Mái Ấm Gia Đình P4 - Come Home Love: Lo and Behold TVB 2017 140/460 FullHD1080i FFVN.

  Tap 140: https://subyshare.com/qzyc9qychpzv

  17/8/18 lúc 15:43
 6. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bởi Vì Em Đã Đến - Because of You 2017 34/56 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/05j34d054d4d

  17/8/18 lúc 15:42
 7. Master88 đã trả lời vào chủ đề Mỹ Ly Cách Cách - Desperate Love 2012 22/44 HD720p LT.

  https://subyshare.com/klzhaggvm3nm

  17/8/18 lúc 15:41
 8. Master88 đã trả lời vào chủ đề Ký Ức - Memory tvN 2016 16/16 HD720p LT.

  Tap 15: https://subyshare.com/3erxv5y7lwb7 Tap 16: https://subyshare.com/y1pmbwyc9qn9

  17/8/18 lúc 15:40
 9. Master88 đã trả lời vào chủ đề Kẻ Thế Vai - Doppelganger Phim Singapore 2018 8/44 HD720p LT.

  https://subyshare.com/quiqio7n1jpg

  17/8/18 lúc 15:39
 10. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hàng Rào Tình Yêu - Love From The Fence ThaiLan 2017 11/20 HD720p LT.

  https://subyshare.com/bqxirkktbrzv

  17/8/18 lúc 15:38
 11. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer 2017 7/48 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/p4kntb9ijpx7

  17/8/18 lúc 15:37
 12. Master88 đã trả lời vào chủ đề Độc Bộ Thiên Hạ - Rule the World 2017 21/45 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/u7ylqt2bezw1

  17/8/18 lúc 15:36
 13. Master88 đã trả lời vào chủ đề Đừng Quên Em - Forget Me Not ThaiLan 2014 22/28 HD720p LT.

  https://subyshare.com/7xz235et1h8q

  17/8/18 lúc 15:36
 14. Master88 đã trả lời vào chủ đề Diên Hy Công Lược - Story of Yanxi Palace 2018 10/70 HD1080p LT.

  Tap 9: https://subyshare.com/sv0h0y7es35p Tap 10: https://subyshare.com/4xpu482u0slp

  17/8/18 lúc 15:35
 15. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bố Là Trụ Cột - Full House of Happiness 2016 37/40 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/8vjtd56u8e2p

  17/8/18 lúc 15:32