Master88's Recent Activity

 1. Master88 đã trả lời vào chủ đề Cảnh Sát Thép - The Defected TVB 2019 15/30 HD1080p FFVN.

  Tap 13: https://subyshare.com/cvs3dxjth0j1 Tap 14: https://subyshare.com/9cfl5amvdmvc Tap 15: https://subyshare.com/k3xkk1r7w6ov

  21/4/19 lúc 15:25
 2. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tân Anh Hùng Xạ Điêu - Legend of the Condor Heroes 2017 12/52 HD0180p LT.

  https://subyshare.com/b2mziglanpt5

  21/4/19 lúc 15:24
 3. Master88 đã trả lời vào chủ đề Ly Hôn Không Dễ - See You My Life 2016 34/38 HD720p LT.

  https://subyshare.com/abd3c0kmpcc7

  21/4/19 lúc 15:23
 4. Master88 đã trả lời vào chủ đề Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster 2018 22/46 UHDTV LT.

  Tap 18: https://subyshare.com/9imodtudbvs9 Tap 19: https://subyshare.com/b5niznb2t1sk Tap 20: https://subyshare.com/p0g9rhp6hzuq Tap 21:...

  21/4/19 lúc 15:21
 5. Master88 đã trả lời vào chủ đề Hoàng Phi Hồng - Fei Hung Wong 2017 12/40 HD1080p LT.

  Tap 11: https://subyshare.com/t6tg6nlql54d Tap 12: https://subyshare.com/f4vs798qsutd

  21/4/19 lúc 15:21
 6. Master88 đã trả lời vào chủ đề Bà Mai Lắm Lời - Modern Matchmaker 21/44 HD1080p LT.

  https://subyshare.com/m70qxitudbzi

  21/4/19 lúc 15:20
 7. Master88 đã trả lời vào chủ đề Trùng Nhĩ Truyền Kỳ - Chong Er's Preach 2019 36/80 HD720p Vietsub.

  Tap 27: https://subyshare.com/ibsb7pljqi2c Tap 28: https://subyshare.com/3jsfzql2i3a3 Tap 29: https://subyshare.com/o05sez4merzh Tap 30:...

  21/4/19 lúc 15:17
 8. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - Legend of White Snake 2019 24/36 HD720p Vietsub.

  Tap 21: https://subyshare.com/sm2p7j4vdjpg Tap 22: https://subyshare.com/zovacub657v1 Tap 23: https://subyshare.com/b5jyhw0d2wx6 Tap 24:...

  21/4/19 lúc 15:16
 9. Master88 đã trả lời vào chủ đề Phong Thần Diễn Nghĩa - Investiture of the Gods 2019 16/65 HD720p Vietsub.

  Tap 13: https://subyshare.com/7bxt8zpc890l Tap 14: https://subyshare.com/hm05gzi12mpx Tap 15: https://subyshare.com/6rguczx1j2nr Tap 16:...

  21/4/19 lúc 15:15
 10. Master88 đã trả lời vào chủ đề Ngụy Sứ Thần - The Chosen Ones 2019 12/12 HD720p Vietsub.

  Tap 4: https://subyshare.com/4d59l6jlpqrw Tap 5: https://subyshare.com/9lkmb4m6piq4 Tap 6: https://subyshare.com/r1z7do9dvixe Tap 7:...

  21/4/19 lúc 15:15
 11. Master88 đã trả lời vào chủ đề Món Hàng Kỳ Bí - Item MBC 2019 16/16 HD720p Vietsub.

  Tap 13: https://subyshare.com/kqu5lv1r4ian Tap 14: https://subyshare.com/105p1dym1e29 Tap 15: https://subyshare.com/7tdsxojj50r0 Tap 16:...

  21/4/19 lúc 15:14
 12. Master88 đã trả lời vào chủ đề Lãnh Án - Cold Case 2019 23/30 HD720p Vietsub.

  Tap 13: https://subyshare.com/su15dja3j4s3 Tap 14: https://subyshare.com/sil596flm6lq Tap 15: https://subyshare.com/dodfj589qypm Tap 16:...

  21/4/19 lúc 15:13
 13. Master88 đã trả lời vào chủ đề Mái Ấm Gia Đình P4 - Come Home Love: Lo and Behold TVB 2017 536/600 FullHD1080i FFVN.

  Tap 536: https://subyshare.com/8irc3fhwmzhm

  20/4/19 lúc 16:33
 14. Master88 đã trả lời vào chủ đề Tân Anh Hùng Xạ Điêu - Legend of the Condor Heroes 2017 12/52 HD0180p LT.

  Tap 11:https://subyshare.com/47iowmzmlfwi

  20/4/19 lúc 16:31
 15. Master88 đã trả lời vào chủ đề Minh Lan Truyện - The Story Of MingLan 2018 17/73 4K UHDTV FFVN.

  Tap 17:https://subyshare.com/f4iy7afxju5n

  20/4/19 lúc 16:30