Tinhsau's Recent Activity

 1. Tinhsau đã trả lời vào chủ đề Sóng Gió Gia Tộc P3 - Heart of Greed 3 TVB 2017 14/40 HD1080p FFVN.

  Tập 7 mvk bị hư, kiểm tra lại giùm. Cảm ơn.

  11/12/17 lúc 08:29
 2. Tinhsau đã trả lời vào chủ đề Những Kẻ Ba Hoa - My Ages Apart TVB 2017 29/30 HD720p FFVN.

  Tập 22 mkv bị hư, sửa lại giùm.

  11/12/17 lúc 08:28
 3. Tinhsau đã trả lời vào chủ đề Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanning King 2015 34/34 HD720p FFVN.

  Master can you please check episode 29 MKV version. Thanks.

  9/12/17 lúc 22:00