Gia Đình Năng Động - Strange Family KBS 2017 149/149 HD720p LT

Thảo luận trong 'Phim Hàn Quốc - Thái Lan - Philippines' bắt đầu bởi Master88, 4/1/20.

 1. Master88

  Master88 Demon Group

  [​IMG]


  Title: 별난 가족 / Strange Family
  Chinese Title: 怪異家族
  Also Known as: Unusual Family
  Genre: Family
  Episodes: 149

  Main Cast

  Lee Shi Ah as Kang Dan Yi
  Kim Jin Woo as Goo Yoon Jae
  Gil Eun Hye as Kang Sam Wol
  Shin Ji Hoon as Sul Dong Tak

  Gia đình năng động (The Unusual Family) có nội dung kể về một thế hệ trẻ trong gia đình nọ. Họ khát khao, hy vọng cho tương lai và theo điểu những điều đam mê... Gia đình năng động có sự tham gia của Lee Si-ah, Kim Jin-woo, Kil Eun-hye, Shin Ji-hoon.

  HD720p MKV:
  Tap 1: https://subyshare.com/95krjv20xx6l
  Tap 2: https://subyshare.com/finktxtegn58
  Tap 3: https://subyshare.com/zi7kcm4fdaj0
  Tap 4: https://subyshare.com/ul6bcq01g8lc
  Tap 5: https://subyshare.com/bsj583qpkzee
  Tap 6: https://subyshare.com/7aud982kyqbr
  Tap 7: https://subyshare.com/hbszc7h6p5sx
  Tap 8: https://subyshare.com/i17j64yra1qj
  Tap 9: https://subyshare.com/bxjmqdogjriq
  Tap 10: https://subyshare.com/fud2an24mbjm
  Tap 11: https://subyshare.com/s08giljusza1
  Tap 12: https://subyshare.com/qj1l79s1rqy2
  Tap 13: https://subyshare.com/5wq98ncp1nio
  Tap 14: https://subyshare.com/o6domj7mx0t7
  Tap 15: https://subyshare.com/0kdrxmhhxemf
  Tap 16: https://subyshare.com/08lxwo6l5frp
  Tap 17: https://subyshare.com/tl3lpp1ktill
  Tap 18: https://subyshare.com/4yeg96wnh2j6
  Tap 19: https://subyshare.com/51t0plwca7go
  Tap 20: https://subyshare.com/4l5gdlluomfo
  Tap 21: https://subyshare.com/ueh39iyjafv8
  Tap 22: https://subyshare.com/54iv58n1w97i
  Tap 23: https://subyshare.com/kacbdocrekae
  Tap 24: https://subyshare.com/zdtb7d02qam1
  Tap 25: https://subyshare.com/vuqignoi8azg
  Tap 26: https://subyshare.com/f9utu786ve2g
  Tap 27: https://subyshare.com/re3fi80ff9on
  Tap 28: https://subyshare.com/jizqiwxo0729
  Tap 29: https://subyshare.com/rsk0doh2o0hj
  Tap 30: https://subyshare.com/r9sc60ss4ybo
  Tap 31: https://subyshare.com/rb1635jnm500
  Tap 32: https://subyshare.com/rpstc2lrlbpr
  Tap 33: https://subyshare.com/qlzqyimbu2mf
  Tap 34: https://subyshare.com/2sq833omnlde
  Tap 35: https://subyshare.com/ds061c34timk
  Tap 36: https://subyshare.com/2u3vk5g1s1ra
  Tap 37: https://subyshare.com/rlhvg5x0y5tf
  Tap 38: https://subyshare.com/mmivpttsmclj
  Tap 39: https://subyshare.com/mliq248vzv96
  Tap 40: https://subyshare.com/d0z3s8kvxji4
  Tap 41: https://subyshare.com/edyhqsim2f40
  Tap 42: https://subyshare.com/0o1ql3k07gv0
  Tap 43: https://subyshare.com/cfmya5a5fewd
  Tap 44: https://subyshare.com/utze1o2to2aa
  Tap 45: https://subyshare.com/vjb2jquh2kvd
  Tap 46: https://subyshare.com/gwfnxstgs7o0
  Tap 47: https://subyshare.com/5rhknb5idbw0
  Tap 48: https://subyshare.com/m81fnihzexxf
  Tap 49: https://subyshare.com/6ecvx2w5xrpq
  Tap 50: https://subyshare.com/vw3u5twfnsp3
  Tap 51: https://subyshare.com/fbq4230jkxh8
  Tap 52: https://subyshare.com/0xgctkolhbe5
  Tap 53: https://subyshare.com/mhybtoln3ho1
  Tap 54: https://subyshare.com/xq62c0a6nhuj
  Tap 55: https://subyshare.com/59afvtw4xsi9
  Tap 56: https://subyshare.com/gdzdw1siluzn
  Tap 57: https://subyshare.com/7hjcmfemhcyv
  Tap 58: https://subyshare.com/maevbcqacib5
  Tap 59: https://subyshare.com/wnsjmlyqzvci
  Tap 60: https://subyshare.com/y37lzhmq5yyt
  Tap 61: https://subyshare.com/4qhh5tb8qsq8
  Tap 62: https://subyshare.com/t9unzom8g4u3
  Tap 63: https://subyshare.com/54owfc4wd9p6
  Tap 64: https://subyshare.com/f5jy2rdvnyz1
  Tap 65: https://subyshare.com/xcjem6pkakid
  Tap 66: https://subyshare.com/mukb8l46vuhk
  Tap 67: https://subyshare.com/vjli7tourlxs
  Tap 68: https://subyshare.com/luff1mriqdim
  Tap 69: https://subyshare.com/5s6adlc09jd7
  Tap 70: https://subyshare.com/f83i5jqnyz8u
  Tap 71: https://subyshare.com/bwm8uchudk48
  Tap 72: https://subyshare.com/iph13g5nf995
  Tap 73: https://subyshare.com/wd6x84kjqb56
  Tap 74: https://subyshare.com/xxhjcuks4xfx
  Tap 75: https://subyshare.com/q7pbyam6z04x
  Tap 76: https://subyshare.com/0k82jfytjupz
  Tap 77: https://subyshare.com/dtr6fy1oedso
  Tap 78: https://subyshare.com/cyc0opd4k07r
  Tap 79: https://subyshare.com/4bwctsaxa56o
  Tap 80: https://subyshare.com/mywfid834voy
  Tap 81: https://subyshare.com/6mrb3f9kfp33
  Tap 82: https://subyshare.com/x1v1i49hn5b6
  Tap 83: https://subyshare.com/5d63pse3cymq
  Tap 84: https://subyshare.com/s7521kae4e5m
  Tap 85: https://subyshare.com/131ivhbmze5o
  Tap 86: https://subyshare.com/gfic7qs1axpo
  Tap 87: https://subyshare.com/pqiysxkvna3k
  Tap 88: https://subyshare.com/7cbdcz1b5mfo
  Tap 89: https://subyshare.com/561ca4r5492g
  Tap 90: https://subyshare.com/h59gdaezcybq
  Tap 91: https://subyshare.com/s7fsdv743mra
  Tap 92: https://subyshare.com/m4xn3njlnfpq
  Tap 93: https://subyshare.com/z1pfyx4lxosg
  Tap 94: https://subyshare.com/oddcekjrcebo
  Tap 95: https://subyshare.com/npnyc9ekxkrm
  Tap 96: https://subyshare.com/mwxt0qdtr5m2
  Tap 97: https://subyshare.com/odzmp57e4q9g
  Tap 98: https://subyshare.com/ko8gagmwok9q
  Tap 99: https://subyshare.com/g49thk70rhip
  Tap 100: https://subyshare.com/7x6dmx7zx3f3
  Tap 101: https://subyshare.com/2ksw7vuj2jin
  Tap 102: https://subyshare.com/4quw3jijp3vl
  Tap 103: https://subyshare.com/09ovvv56sa2x
  Tap 104: https://subyshare.com/3capk6mjbr73
  Tap 105: https://subyshare.com/g1yl3ps1w1he
  Tap 106: https://subyshare.com/94s3fzk9iwwi
  Tap 107: https://subyshare.com/0lsdujf2zast
  Tap 108: https://subyshare.com/oprvdys2b3mr
  Tap 109: https://subyshare.com/oi9ytd8l1mr2
  Tap 110: https://subyshare.com/kxm8qrjnc5fu
  Tap 111: https://subyshare.com/tpmf38eujpm6
  Tap 112: https://subyshare.com/uj8oufoegc0l
  Tap 113: https://subyshare.com/3onrppp5yqx1
  Tap 114: https://subyshare.com/gp7ciw3oxofm
  Tap 115: https://subyshare.com/2r6ovopya00p
  Tap 116: https://subyshare.com/99r5ugnfm60f
  Tap 117: https://subyshare.com/uuxgmykzj9xc
  Tap 118: https://subyshare.com/u07ykow0eywn
  Tap 119: https://subyshare.com/i4gi0mecnqlt
  Tap 120: https://subyshare.com/7522cpy29f9h
  Tap 121: https://subyshare.com/fzd8kmhmoycx
  Tap 122: https://subyshare.com/303wly8wqhcr
  Tap 123: https://subyshare.com/lxsljbe6mh79
  Tap 124: https://subyshare.com/svklelmjl5is
  Tap 125: https://subyshare.com/welknqv9yg2p
  Tap 126: https://subyshare.com/vz4h653agg76
  Tap 127: https://subyshare.com/t7bzmn8vxelx
  Tap 128: https://subyshare.com/onsbo1aj79lr
  Tap 129: https://subyshare.com/n5e4mapvq3j5
  Tap 130: https://subyshare.com/1texj83vo00n
  Tap 131: https://subyshare.com/ztwth4ix3afj
  Tap 132: https://subyshare.com/083p6d2egyhu
  Tap 133: https://subyshare.com/ystnp5oeant0
  Tap 134: https://subyshare.com/qvldor7y5nbe
  Tap 135: https://subyshare.com/v36p2ot6421n
  Tap 136: https://subyshare.com/kqpmphfkqj41
  Tap 137: https://subyshare.com/vn9bw94yhkn0
  Tap 138: https://subyshare.com/44yfe7owlhsz
  Tap 139: https://subyshare.com/05rmnr9bjq3b
  Tap 140: https://subyshare.com/ve65n3cbkuyp
  Tap 141: https://subyshare.com/yfk830iz9tjy
  Tap 142: https://subyshare.com/ij216oerxqqz
  Tap 143: https://subyshare.com/qyt0twrjh8wa
  Tap 144: https://subyshare.com/v8u6sguwpmn9
  Tap 145: https://subyshare.com/w48sjlk62lyx
  Tap 146: https://subyshare.com/rn3noz82wfo2
  Tap 147: https://subyshare.com/2myfd07p21jy
  Tap 148: https://subyshare.com/isbnxeyau7ve
  Tap 149End: https://subyshare.com/fuhinfbc5lui
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/1/20
  mtran thích bài này.
 2. mtran

  mtran Member

  Tuyệt vời, cám ơn Master88, mình rất thích xem những bộ phim dài tập như thế này. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
   
 3. Master88

  Master88 Demon Group

 4. Hong Phuoc

  Hong Phuoc New Member

  Làm sao để xem phim ạ???
   
 5. Thank you so much. Thanks to upload such a very nice Family Series . God bless you.
   

Chia sẻ trang này