Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster 2018 46/46 UHDTV LT

Thảo luận trong 'Phim Trung Quốc - Đài Loan' bắt đầu bởi Master88, 15/4/19.

 1. Master88

  Master88 Demon Group

  [​IMG]

  Đạo diễn: Hoàng Tuấn Văn, Lương Thắng Quyền
  Diễn viên: Charlie Hunnam, Đồng Mộng Thực, Vương Mộng Trúc, Vương Tử Thần, Quách Kính

  Trong phim Huyền Môn Đại Sư: 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa...

  HDTV:
  Tap 1: https://subyshare.com/37hh2lenttwb
  Tap 2: https://subyshare.com/nxt4l03zxxc5
  Tap 3: https://subyshare.com/5mygf1lqsnns
  Tap 4: https://subyshare.com/mvfooyshybrc
  Tap 5: https://subyshare.com/lspi5b6kht3q
  Tap 6: https://subyshare.com/sunvs0v4146a
  Tap 7: https://subyshare.com/mulja51fjr4b
  Tap 8: https://subyshare.com/5e4zho5hzf09
  Tap 9: https://subyshare.com/6qan9z356oi4
  Tap 10: https://subyshare.com/od867vo232d6
  Tap 11: https://subyshare.com/jl6qm2wtmopl
  Tap 12: https://subyshare.com/ppeqdjak8bzc
  Tap 13: https://subyshare.com/slx6puup8gau
  Tap 14: https://subyshare.com/me3cfwx7e3dc
  Tap 15: https://subyshare.com/6xoon6p9kqmx
  Tap 16: https://subyshare.com/6odtqx362zyf
  Tap 17: https://subyshare.com/0qp7v9uaq4r8
  Tap 18: https://subyshare.com/zn7hofapdbrq
  Tap 19: https://subyshare.com/uj97ngtshcg3
  Tap 20: https://subyshare.com/d9m15jhv4z18
  Tap 21: https://subyshare.com/uv416yekbo1l
  Tap 22: https://subyshare.com/5bhw2l24uk28
  Tap 23: https://subyshare.com/2nroyftftvkf
  Tap 24: https://subyshare.com/hhu5yrwhtrr8
  Tap 25: https://subyshare.com/25ut5vnuxqzv
  Tap 26: https://subyshare.com/tsmlqgt93qyt
  Tap 27: https://subyshare.com/8lyubxohbtg0
  Tap 28: https://subyshare.com/m1u2myf7akmj
  Tap 29: https://subyshare.com/mfg73tqcq8i7
  Tap 30: https://subyshare.com/d0vvt0nvjt4g
  Tap 31: https://subyshare.com/mmjv0qy9fx6s
  Tap 32: https://subyshare.com/zb2whhega3mk
  Tap 33: https://subyshare.com/ake2httxm5v1
  Tap 34: https://subyshare.com/hfsuqh4lsx2b
  Tap 35: https://subyshare.com/spn2lmm5773w
  Tap 36: https://subyshare.com/shbsijnc8zwm
  Tap 37: https://subyshare.com/ba7s2n8vmhfa
  Tap 38: https://subyshare.com/ujo0c26xlm08
  Tap 39: https://subyshare.com/w46oy1ytlso9
  Tap 40: https://subyshare.com/d6cbcmx7vior
  Tap 41: https://subyshare.com/3wnx799mqg4k
  Tap 42: https://subyshare.com/y2h74176wt6w
  Tap 43: https://subyshare.com/avjvfp5pmbjk
  Tap 44: https://subyshare.com/nzmskyjc9skz
  Tap 45: https://subyshare.com/q3cb332synxz
  Tap 46: https://subyshare.com/pgx2vdsjuozb

  HD1080p MKV:
  Tap 1: https://subyshare.com/8zauwyvvh1lj
  Tap 2: https://subyshare.com/pt6zwgimjjvn
  Tap 3: https://subyshare.com/v9b0pfmrnpit
  Tap 4: https://subyshare.com/mk4ti6o6djon
  Tap 5: https://subyshare.com/9iplbummb6qc
  Tap 6: https://subyshare.com/b0ajviejst0c
  Tap 7: https://subyshare.com/x1lj02z6256b
  Tap 8: https://subyshare.com/ym01hw8gntsa
  Tap 9: https://subyshare.com/9g7kp6toe5et
  Tap 10: https://subyshare.com/b5a339e65m3g
  Tap 11: https://subyshare.com/wtloarfk9fyd
  Tap 12: https://subyshare.com/tbk2qtwgd9kp
  Tap 13: https://subyshare.com/us46tqusrdr6
  Tap 14: https://subyshare.com/68t9vegky0ux
  Tap 15: https://subyshare.com/moeqj6wxo4gn
  Tap 16: https://subyshare.com/nkbjv5omwqt8
  Tap 17: https://subyshare.com/skfkem9qj3p5
  Tap 18: https://subyshare.com/00sjjg47h2ui
  Tap 19: https://subyshare.com/88pq58sf52o3
  Tap 20: https://subyshare.com/b86ltp1scnta
  Tap 21: https://subyshare.com/hqg3vsjxu3wt
  Tap 22: https://subyshare.com/3odijxcgt765
  Tap 23: https://subyshare.com/944tnealnlu7
  Tap 24: https://subyshare.com/h9zxrpplm38e
  Tap 25: https://subyshare.com/o8ff7o5lxsq8
  Tap 26: https://subyshare.com/q65mza13452j
  Tap 27: https://subyshare.com/ef6khmwnizb7
  Tap 28: https://subyshare.com/2t2ptdr7dj0s
  Tap 29: https://subyshare.com/2ta9uwu4fqcl
  Tap 30: https://subyshare.com/miatijfbqj7i
  Tap 31: https://subyshare.com/8fv299ghxpxn
  Tap 32: https://subyshare.com/ep7ggowlzfdj
  Tap 33: https://subyshare.com/frzsz2vd7d57
  Tap 34: https://subyshare.com/0zjbdenevdze
  Tap 35: https://subyshare.com/ti0c1psh8l7x
  Tap 36: https://subyshare.com/xd4hap56towl
  Tap 37: https://subyshare.com/zdi087r63wff
  Tap 38: https://subyshare.com/tpos0d3tzwzo
  Tap 39: https://subyshare.com/adelqq32ui9h
  Tap 40: https://subyshare.com/bsck2oeh0f58
  Tap 41: https://subyshare.com/uoqyd8lddgj2
  Tap 42: https://subyshare.com/7xwa5upcalh6
  Tap 43: https://subyshare.com/7t437zqryk5z
  Tap 44: https://subyshare.com/8tk5qivar4rs
  Tap 45: https://subyshare.com/fx6rdwg6zkna
  Tap 46: https://subyshare.com/of4jt55w7tbf

  UHDTV MKV:
  Tap 1: https://subyshare.com/2sb5ji8lrl7s
  Tap 2: https://subyshare.com/ey3o38s6ku69
  Tap 3: https://subyshare.com/5lotxfex83by
  Tap 4: https://subyshare.com/hjrce0opuuw0
  Tap 5: https://subyshare.com/4t2rk6f6fvos
  Tap 6: https://subyshare.com/wzwl0orfqe8o
  Tap 7: https://subyshare.com/deg3749n279e
  Tap 8: https://subyshare.com/fjz99hlcwc0y
  Tap 9: https://subyshare.com/9l3h4wsunl49
  Tap 10: https://subyshare.com/pggt08tpw61m
  Tap 11: https://subyshare.com/9mijdftc3x74
  Tap 12: https://subyshare.com/wsnumj2619h1
  Tap 13: https://subyshare.com/c2ugizuagdw0
  Tap 14: https://subyshare.com/1sg8kya36tzv
  Tap 15: https://subyshare.com/632hsqxo9k88
  Tap 16: https://subyshare.com/hlmg1539b6n3
  Tap 17: https://subyshare.com/t2m21omvwqpt
  Tap 18: https://subyshare.com/9imodtudbvs9
  Tap 19: https://subyshare.com/b5niznb2t1sk
  Tap 20: https://subyshare.com/p0g9rhp6hzuq
  Tap 21: https://subyshare.com/sf0cjhhyfum4
  Tap 22: https://subyshare.com/3pfe2d6h3due
  Tap 23: https://subyshare.com/xmc030h2y0vg
  Tap 24: https://subyshare.com/6p3uilwpakwy
  Tap 25: https://subyshare.com/v27k0bm7g7pm
  Tap 26: https://subyshare.com/kyg27jgapeem
  Tap 27: https://subyshare.com/wmb9hi4or6r6
  Tap 28: https://subyshare.com/p4rb55i1aeaq
  Tap 29: https://subyshare.com/t009eg3oumrm
  Tap 30: https://subyshare.com/w94hy91q69og
  Tap 31: https://subyshare.com/mb2woqspumnd
  Tap 32: https://subyshare.com/tiexfr2bp3pi
  Tap 33: https://subyshare.com/s3r2m8gfmtjv
  Tap 34: https://subyshare.com/g4bro8zjd29u
  Tap 35: https://subyshare.com/iupp6nhpcj5z
  Tap 36: https://subyshare.com/ygd3zkusfx4z
  Tap 37: https://subyshare.com/i1rcpm5kiwrx
  Tap 38: https://subyshare.com/hz2e69apz0ej
  Tap 39: https://subyshare.com/3sfazy2ugx4f
  Tap 40: https://subyshare.com/nelgtl9yuud3
  Tap 41: https://subyshare.com/dmzprglgtpzr
  Tap 42: https://subyshare.com/zbul74gt80hq
  Tap 43: https://subyshare.com/eudpynfxis0p
  Tap 44: https://subyshare.com/km0acapa7f09
  Tap 45: https://subyshare.com/6dqbyg83quwh
  Tap 46End: https://subyshare.com/qq9tgsq8oeqs
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/5/19
  mtran thích bài này.
 2. Master88

  Master88 Demon Group

 3. Master88

  Master88 Demon Group

 4. Master88

  Master88 Demon Group

 5. Master88

  Master88 Demon Group

 6. Master88

  Master88 Demon Group

 7. Tinhsau

  Tinhsau Member

  Tập 11, 12, 19 của version 1080p bị error. Mong Master check lại giùm
   
 8. Master88

  Master88 Demon Group

  done!
   
  Tinhsau thích bài này.
 9. Master88

  Master88 Demon Group

 10. Master88

  Master88 Demon Group

 11. Master88

  Master88 Demon Group

 12. Master88

  Master88 Demon Group

 13. Master88

  Master88 Demon Group

 14. jeanne90

  jeanne90 Member

  Xin cam on Master88!
   

Chia sẻ trang này