Nụ Hồng Hờ Hững - Pink Lipstick MBC 2010 149/149 USLT

Thảo luận trong 'Phim Hàn Quốc - Thái Lan - Philippines' bắt đầu bởi Master88, 19/7/17.

 1. Master88

  Master88 Demon Group

  [​IMG]

  Tên phim:
  Nụ Hồng Hờ Hững - Pink Lipstick MBC 2010 149/149 HDTV USLT
  Tựa gốc: 분홍 립스틱,Pink Lipstick,Son Môi Hồng
  Đạo diễn:
  Diễn viên:
  Park Eun Hye,Lee Joo Hyun ,Park Kwang Hyun ,Seo Yoo Jung ,Dok Go Young Jae,MayBee

  HDTV :
  Tap 1: https://subyshare.com/uh4tl7slpjwu
  Tap 2: https://subyshare.com/25t8ac5p3l6d
  Tap 3: https://subyshare.com/eo75jt25p255
  Tap 4: https://subyshare.com/4dv6rq1xkzoj
  Tap 5: https://subyshare.com/na6i6r0foqm4
  Tap 6: https://subyshare.com/o6mv81gwgz5g
  Tap 7: https://subyshare.com/obtay2cspdia
  Tap 8: https://subyshare.com/i3h8re2b5vp4
  Tap 9: https://subyshare.com/rqkfl2dr5d2i
  Tap 10: https://subyshare.com/6qt3k83in51n
  Tap 11: https://subyshare.com/nlwwrr7alci3
  Tap 12: https://subyshare.com/m73fn9zxxe5w
  Tap 13: https://subyshare.com/ba25t1tznvyr
  Tap 14: https://subyshare.com/bk7awx2s1mu3
  Tap 15: https://subyshare.com/vfcw2job8vuk
  Tap 16: https://subyshare.com/s6jvaha4vg05
  Tap 17: https://subyshare.com/7794qcxvgvun
  Tap 18: https://subyshare.com/sszxhleylq2g
  Tap 19: https://subyshare.com/vns36xs6f38u
  Tap 20: https://subyshare.com/8mzrtr3b97vm
  Tap 21: https://subyshare.com/t9355lt4063x
  Tap 22: https://subyshare.com/tviz8sj1f8zv
  Tap 23: https://subyshare.com/0qnifmbpmkqn
  Tap 24: https://subyshare.com/nn4rndc3nncy
  Tap 25: https://subyshare.com/r13iu37lmry9
  Tap 26: https://subyshare.com/0xkuwet46xp5
  Tap 27: https://subyshare.com/d981no1sb8h5
  Tap 28: https://subyshare.com/o2kh4cptp254
  Tap 29: https://subyshare.com/819y5waln0hb
  Tap 30: https://subyshare.com/psjcsmqqjsb7
  Tap 31: https://subyshare.com/3a6mlxi8jtey
  Tap 32: https://subyshare.com/dca4v6v27dk1
  Tap 33: https://subyshare.com/amrfpbk9xfow
  Tap 34: https://subyshare.com/zxw5g2x8mut7
  Tap 35: https://subyshare.com/s43i4839lljk
  Tap 36: https://subyshare.com/gb4hxh0jwseu
  Tap 37: https://subyshare.com/fcx0syrd5avc
  Tap 38: https://subyshare.com/a25psuyyl3yn
  Tap 39: https://subyshare.com/y7s36h509xk4
  Tap 40: https://subyshare.com/5b8pdlc8yvxo
  Tap 41: https://subyshare.com/qms9dzoogm9d
  Tap 42: https://subyshare.com/6bnv2vowg7ik
  Tap 43: https://subyshare.com/y5u95cgbxp47
  Tap 44: https://subyshare.com/kg330sm5099s
  Tap 45: https://subyshare.com/1lcnkvfzs1vc
  Tap 46: https://subyshare.com/uwix8hsfqeti
  Tap 47: https://subyshare.com/78f2olcrzgrb
  Tap 48: https://subyshare.com/rhcdmusj7nl1
  Tap 49: https://subyshare.com/z4v9lotloebm
  Tap 50: https://subyshare.com/z0q48q419ben
  Tap 51: https://subyshare.com/g2l5gn9g62jt
  Tap 52: https://subyshare.com/dejw1kepdfc4
  Tap 53: https://subyshare.com/693kgxb2arlb
  Tap 54: https://subyshare.com/wyi7ic9yhxn1
  Tap 55: https://subyshare.com/q6cmx2zaocc8
  Tap 56: https://subyshare.com/arx7u2rbi468
  Tap 57: https://subyshare.com/ha17smfk0cdi
  Tap 58: https://subyshare.com/9zetpovn0zpw
  Tap 59: https://subyshare.com/qrat6fwzuf5e
  Tap 60: https://subyshare.com/06qbvtrtcei1
  Tap 61: https://subyshare.com/gh7356w0yl5i
  Tap 62: https://subyshare.com/tswv5igfwtn9
  Tap 63: https://subyshare.com/1cbf9dqgdkjn
  Tap 64: https://subyshare.com/i9pibb570pn5
  Tap 65: https://subyshare.com/3cho90hfhpvv
  Tap 66: https://subyshare.com/u7uno0zlljlx
  Tap 67: https://subyshare.com/0d2pg9e0bw1e
  Tap 68: https://subyshare.com/dd49ga0um2sh
  Tap 69: https://subyshare.com/h3flxb1zi8ot
  Tap 70: https://subyshare.com/fg9pasiefxfx
  Tap 71: https://subyshare.com/zp8t4i1zoauq
  Tap 72: https://subyshare.com/8kywgvbspsus
  Tap 73: https://subyshare.com/tq88eqdykeyo
  Tap 74: https://subyshare.com/z19ya6tugc30
  Tap 75: https://subyshare.com/175pc392efdv
  Tap 76: https://subyshare.com/xzk9jsptrj9t
  Tap 77: https://subyshare.com/2gebhe5fbz36
  Tap 78: https://subyshare.com/e1klca43qgl8
  Tap 79: https://subyshare.com/lp2xz9g29lpm
  Tap 80: https://subyshare.com/jje7ild7qxqu
  Tap 81: https://subyshare.com/l11kctal9jo5
  Tap 82: https://subyshare.com/95g10z156v7q
  Tap 83: https://subyshare.com/11t6c1i20jn3
  Tap 84: https://subyshare.com/unscvxon9lcp
  Tap 85: https://subyshare.com/l53ielwu22j7
  Tap 86: https://subyshare.com/2f7jxte5wo67
  Tap 87: https://subyshare.com/7o0fbo6s83n7
  Tap 88: https://subyshare.com/qr6ijsdkqcgf
  Tap 89: https://subyshare.com/uzk9bgso757f
  Tap 90: https://subyshare.com/mafilm04jkv6
  Tap 91: https://subyshare.com/lzsb0e9zdafx
  Tap 92: https://subyshare.com/qi4gp4v40jp1
  Tap 93: https://subyshare.com/xw8nyjtolatm
  Tap 94: https://subyshare.com/7sdpz7okkmpp
  Tap 95: https://subyshare.com/h18oycz8eies
  Tap 96: https://subyshare.com/ettaz3j3by4i
  Tap 97: https://subyshare.com/jo9vbztvjlk7
  Tap 98: https://subyshare.com/296q8lpxymoi
  Tap 99: https://subyshare.com/2bu5k9lcrsi3
  Tap 100: https://subyshare.com/j3c38erxmbqr
  Tap 101: https://subyshare.com/3fupkps4ki0i
  Tap 102: https://subyshare.com/ttik1t22pgz2
  Tap 103: https://subyshare.com/f9mzkzpctkc5
  Tap 104: https://subyshare.com/og0kihvrbrbj
  Tap 105: https://subyshare.com/payskyrhkako
  Tap 106: https://subyshare.com/qx6yo5aovgt6
  Tap 107: https://subyshare.com/n0a2vd5lwkoh
  Tap 108: https://subyshare.com/r5y23mm6cuj2
  Tap 109: https://subyshare.com/ez0588frx2c7
  Tap 110: https://subyshare.com/ylt4zcgce1hf
  Tap 111: https://subyshare.com/g192o1a6yafn
  Tap 112: https://subyshare.com/gknapq8q6r1z
  Tap 113: https://subyshare.com/x2d0j3y93ahr
  Tap 114: https://subyshare.com/hhj1m2ls9ou7
  Tap 115: https://subyshare.com/6h5gimxzlrfu
  Tap 116: https://subyshare.com/aq8m06it9c27
  Tap 117: https://subyshare.com/16icdciza35b
  Tap 118: https://subyshare.com/q42ogpn1f2tf
  Tap 119: https://subyshare.com/i27ei3i6twvi
  Tap 120: https://subyshare.com/2honrwnaxchh
  Tap 121: https://subyshare.com/a2ik9s1frqky
  Tap 122: https://subyshare.com/ypmvtzd0dzrx
  Tap 123: https://subyshare.com/97qcf8q62fxz
  Tap 124: https://subyshare.com/o671uksxqmo7
  Tap 125: https://subyshare.com/udmiipelpcy7
  Tap 126: https://subyshare.com/k8s2zgdt379t
  Tap 127: https://subyshare.com/p1bl8l666ib4
  Tap 128: https://subyshare.com/n8cnxet3reo2
  Tap 129: https://subyshare.com/etfuleb247ei
  Tap 130: https://subyshare.com/r5ut76w2xlew
  Tap 131: https://subyshare.com/f4x769tr1tre
  Tap 132: https://subyshare.com/2c9ih3vxmy0y
  Tap 133: https://subyshare.com/g58e6pz3juuc
  Tap 134: https://subyshare.com/gursf3uapd97
  Tap 135: https://subyshare.com/6fopk14ah2h6
  Tap 136: https://subyshare.com/p28v2jacjqf5
  Tap 137: https://subyshare.com/3vsfpwa68enp
  Tap 138: https://subyshare.com/x0l37ooqtxl1
  Tap 139: https://subyshare.com/lncpx0nye7c0
  Tap 140: https://subyshare.com/ixrkkqnfb10k
  Tap 141: https://subyshare.com/no6ag9idsyec
  Tap 142: https://subyshare.com/zogbb2rn2d2m
  Tap 143: https://subyshare.com/gerx03fyg68j
  Tap 144: https://subyshare.com/htx5yajypgum
  Tap 145: https://subyshare.com/875w4kpsdnbf
  Tap 146: https://subyshare.com/9tna9ibfagdl
  Tap 147: https://subyshare.com/n47g0riv654t
  Tap 148: https://subyshare.com/q8wbjgujqp03
  Tap 149: https://subyshare.com/pn4lswb5q7xf
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/9/17
  ILoveUSLT thích bài này.
 2. dungkt1984

  dungkt1984 New Member

  Phim Nụ Hồng Hờ Hững cũng có một số tập link die rồi bạn! Bạn có thể vui lòng upload lại link mới không! Cảm ơn bạn rất nhiều.:D
   
 3. Master88

  Master88 Demon Group

  tập nào die bạn comment lại để mình reup cho nhé
   
 4. 9th Om

  9th Om New Member

  hi, lots of the episodes are down can u pls reup? these are the dead ones
  1
  3
  5
  6
  8
  9
  12
  14
  15
  16
  19
  20
  21
  24
  26
  28
  29
  30
  32
  34
  35
  38
  39
  41
  43
  44
  47
  48
  50
  52
  53
  56
  57
  60
  61
  64
  65
  66
  69
  72
  73
  74
  75
  81
  82
  83
  84
  86
  88
  89
  91
  92
  94
  96
  98
  99
  103
  104
  107
  108
  109
  110
  113
  115
  116
  119
  120
  121
  123
  125
  127
  129
   
 5. Master88

  Master88 Demon Group

  OKie mình reup lại toàn bộ link rồi đó
   
  ILoveUSLT thích bài này.
 6. 9th Om

  9th Om New Member

  thank you very much Master88!! :)
   
 7. ILoveUSLT

  ILoveUSLT Member

  Cám ơn Master rất là nhiều vì đã chia sẽ bộ phim hay, bộ phim dài như vậy mà Master lại chịu khó up lên cho member coi. Thật là cám ơn Master nhiều lắm.
   
 8. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Cam on ban da chia se
   
 9. smile

  smile New Member

  Collection K Drama :cool:
   

Chia sẻ trang này