Tình Yêu Không Khoảng Cách - Love or Spend 2015 77/77 HD1080p LT

Thảo luận trong 'Phim Trung Quốc - Đài Loan' bắt đầu bởi Master88, 28/9/17.

 1. Master88

  Master88 Demon Group

  [​IMG]

  Title: 戀愛鄰距離 (恋爱邻距离) / Lien Ai Lin Chu Li (Lian Ai Lin Ju Li)
  English title: Love or Spend
  Genre: Romance, family
  Episodes: 77
  Cast
  Jennifer Hong as Mo Cheng Cheng 莫洆湞
  Kingone Wang as Pei Zheng Xi 裴正希
  Mo family
  Jolin Chien as Mo Cheng Han 莫丞翰
  Ding Ye Tian (丁也恬) as Huang Ji Xia 黃季霞
  Pei family
  Lin Ying Zhen as Pei You Ting 裴又婷
  Melanie Li as Pei You Xin 裴又欣
  Fu Lei as Pei Young Jing 裴勇進
  Tan Ai Zhen as Chen Cai Ling 陳采靈

  Bộ phim Tình Yêu Không Khoảng Cách mang một thể loại tình cảm nhẹ nhàng, sâu sắc. Nói về Hựu Hân một cô gái mới lớn không bít yêu là gì tính cách trẻ con thích làm nũn đi theo học tỷ Úy Huyên học đàn ( một đà chị tính cách ôn nhu, dịu dàng ), và dần dần tình cảm lớn dần trong cả hai.

  HDTV:

  Tap 1:https://subyshare.com/kiqehdocyt14
  Tap 2: https://subyshare.com/9h9vx4v6ey28
  Tap 3: https://subyshare.com/7bc7v0168jyb
  Tap 4: https://subyshare.com/em0z2c5rtszn
  Tap 5: https://subyshare.com/sgionnnas00q
  Tap 6: https://subyshare.com/eqz300glyc7a
  Tap 7: https://subyshare.com/mczg59x0p695
  Tap 8: https://subyshare.com/ffugo574m86r
  Tap 9:https://subyshare.com/u2kxwae5sffb
  Tap 10:https://subyshare.com/l2rf3jyt209u
  Tap 11:https://subyshare.com/x3ft7xl0dwfp
  Tap 12:https://subyshare.com/kawvr388dgsj
  Tap 13:https://subyshare.com/s2you9k840dv
  Tap 14:https://subyshare.com/n7k45slfuera
  Tap 15:https://subyshare.com/z6u2a518vj16
  Tap 16:https://subyshare.com/c7dvc6mur3sv
  Tap 17:https://subyshare.com/t5zmyvo5a1le
  Tap 18:https://subyshare.com/3lxcgybev3ki
  Tap 19:https://subyshare.com/ov26mjgpzk12
  Tap 20: https://subyshare.com/faqthxo9e4og
  Tap 21: https://subyshare.com/ilrtf73n45ny
  Tap 22:https://subyshare.com/cqvei4g76rgo
  Tap 23:https://subyshare.com/ggsfr7megku6
  Tap 24:https://subyshare.com/kaqfcpj0fqf9
  Tap 25: https://subyshare.com/n9kfs3v6jpbg
  Tap 26: https://subyshare.com/lrdiuoane8cx
  Tap 27:https://subyshare.com/89y4ve1j4yle
  Tap 28:https://subyshare.com/na8uq6thgy7u
  Tap 29:https://subyshare.com/1bifroxghgne
  Tap 30:https://subyshare.com/knnzc4u3hlvf
  Tap 31:https://subyshare.com/ryozwwgutemn
  Tap 32:https://subyshare.com/0cmb95pqflk5
  Tap 33:https://subyshare.com/d56l3w96prfj
  Tap 34:https://subyshare.com/rj1gcrvozjbn
  Tap 35: https://subyshare.com/5vdt6a8gl7mf
  Tap 36: https://subyshare.com/om7l0z31loal
  Tap 37:https://subyshare.com/u2k7cqxyu7hu
  Tap 38: https://subyshare.com/jldqu46i604k
  Tap 39: https://subyshare.com/dkdoohxa9ag6
  Tap 40:https://subyshare.com/szeiqtzb55z5
  Tap 41:https://subyshare.com/ip5tzc5dqx2w
  Tap 42:https://subyshare.com/b4dgji9tnelb
  Tap 43:https://subyshare.com/32fm139sg97h
  Tap 44:https://subyshare.com/s8onb699hboy
  Tap 45:https://subyshare.com/awqlhd2i1ht0
  Tap 46:https://subyshare.com/1zox8h3gk3zc
  Tap 47:https://subyshare.com/tu6898v2caz2
  Tap 48: https://subyshare.com/bczfch86lx8a
  Tap 49: https://subyshare.com/chuwyxx52f8o
  Tap 50:https://subyshare.com/98ypuvw9ftty
  Tap 51:https://subyshare.com/tduw7uyd5xfz
  Tap 52:https://subyshare.com/q9dhh08o38em
  Tap 53:https://subyshare.com/ccpdombuq1s6
  Tap 54:https://subyshare.com/4kiji9or4b6u
  Tap 55:https://subyshare.com/43x4nalinchl
  Tap 56:https://subyshare.com/vf6catm5jl6p
  Tap 57:https://subyshare.com/071dox4c10z7
  Tap 58:https://subyshare.com/f6g47a93ev2c
  Tap 59:https://subyshare.com/icbv0f6pshpv
  Tap 60:https://subyshare.com/dzixz1o5psk4
  Tap 61:https://subyshare.com/hzr02nmcye7i
  Tap 62:https://subyshare.com/mg2nbo1dm8ra
  Tap 63: https://subyshare.com/iokmkc7vsmz1
  Tap 64: https://subyshare.com/2oon9dprnzb2
  Tap 65:https://subyshare.com/v5k07q8jm8qz
  Tap 66:https://subyshare.com/ui418tebd1hf
  Tap 67:https://subyshare.com/eixxkjtblw0g
  Tap 68:https://subyshare.com/yvyofp5lommo
  Tap 69:https://subyshare.com/wcmu6z2gwda7
  Tap 70:https://subyshare.com/qs7pvfp6qp94
  Tap 71:https://subyshare.com/9808ez84e25g
  Tap 72:https://subyshare.com/dscquyulhtqs
  Tap 73:https://subyshare.com/1rffxwan5mwl
  Tap 74:https://subyshare.com/1dvrwgv46uyh
  Tap 75:https://subyshare.com/vvm7gz2b8hqf
  Tap 76:https://subyshare.com/uf5ccp72r97w
  Tap 77End:https://subyshare.com/0800vyw5y8pc

  HD1080p MKV:

  Tap 1:https://subyshare.com/uzzyuzmb29wj
  Tap 2: https://subyshare.com/fxxebwrdprrq
  Tap 3: https://subyshare.com/87g5namhk369
  Tap 4: https://subyshare.com/d7vyriw6bsdb
  Tap 5: https://subyshare.com/jpsrmzfu5nkb
  Tap 6: https://subyshare.com/ds4c4sgup0q3
  Tap 7: https://subyshare.com/qcm7101dy9gk
  Tap 8: https://subyshare.com/61enumdga02z new
  Tap 9:https://subyshare.com/la8i7ywrxb3m
  Tap 10:https://subyshare.com/expjvb2xrdf0
  Tap 11:https://subyshare.com/ooahkaw6f0mm
  Tap 12:https://subyshare.com/2q3e6m312jfz
  Tap 13:https://subyshare.com/9l33dlas7i65
  Tap 14:https://subyshare.com/zb7d0u57teb8
  Tap 15:https://subyshare.com/4rt5sm3r4a4z
  Tap 16:https://subyshare.com/siuxuvivkyay
  Tap 17:https://subyshare.com/4r380qt8urbd
  Tap 18:https://subyshare.com/vfzol6misn1d
  Tap 19:https://subyshare.com/512uayx528it
  Tap 20: https://subyshare.com/tfxa4by3ar1v
  Tap 21: https://subyshare.com/1ix2u62mad76
  Tap 22:https://subyshare.com/4725tu6k1sbp
  Tap 23:https://subyshare.com/tchywlhi8rd0
  Tap 24:https://subyshare.com/sxzbt331yyi3
  Tap 25: https://subyshare.com/aeopp74xovor
  Tap 26: https://subyshare.com/gz4wxi2j4yp3
  Tap 27:https://subyshare.com/45o1pnzu4z94
  Tap 28:https://subyshare.com/5kswzjk05efj
  Tap 29:https://subyshare.com/jfmvhdpci7wf
  Tap 30:https://subyshare.com/zl7k28ecfyg8
  Tap 31:https://subyshare.com/y07mrkyihd4z
  Tap 32:https://subyshare.com/ec38hurxhmd8
  Tap 33:https://subyshare.com/4xwh9609wvm0
  Tap 34:https://subyshare.com/dcx5zlaylf74
  Tap 35: https://subyshare.com/efgwrmzcsp2i
  Tap 36: https://subyshare.com/3bj45gmm0ke8
  Tap 37:https://subyshare.com/r8kta3xk9qwc
  Tap 38: https://subyshare.com/6rhyree8nblu
  Tap 39: https://subyshare.com/bxa2tfokf409
  Tap 40:https://subyshare.com/kvuobetlv9rg
  Tap 41:https://subyshare.com/z28xj2r58erh
  Tap 42:https://subyshare.com/thpq39mvye4q
  Tap 43:https://subyshare.com/49e3jef5w9sp
  Tap 44:https://subyshare.com/xw0q0t63z8jk
  Tap 45:https://subyshare.com/l9b53p90k2oi
  Tap 46:https://subyshare.com/0wmn3ozcdwdz
  Tap 47:https://subyshare.com/682lgeeiseo2
  Tap 48: https://subyshare.com/v0h51rcty3dk
  Tap 49: https://subyshare.com/099sjmjt332r
  Tap 50:https://subyshare.com/fwgxajsek5t7
  Tap 51:https://subyshare.com/s65o36xxa218
  Tap 52:https://subyshare.com/az4kfjri89ac
  Tap 53:https://subyshare.com/pjtjfa4mveoo
  Tap 54:https://subyshare.com/yf1mjt2e62l1
  Tap 55:https://subyshare.com/7hv0ww3yf2bl
  Tap 56:https://subyshare.com/8seesj5n1h7e
  Tap 57:https://subyshare.com/n567a6kqd1kz
  Tap 58:https://subyshare.com/mpw5ttml61ca
  Tap 59:https://subyshare.com/dp9r8f74v0ej
  Tap 60:https://subyshare.com/ts63pvb219lr
  Tap 61:https://subyshare.com/1d59wr8qasqg
  Tap 62:https://subyshare.com/z4wqhye91ayn
  Tap 63: https://subyshare.com/sn48bz6jbq4h
  Tap 64: https://subyshare.com/kn2j15qwqvec
  Tap 65:https://subyshare.com/cz6jjme300x4
  Tap 66:https://subyshare.com/diuowug8e3dc
  Tap 67:https://subyshare.com/wmfg86krz3g3
  Tap 68:https://subyshare.com/qkd2lcemof5g
  Tap 69:https://subyshare.com/ex1hq2trvmgf
  Tap 70:https://subyshare.com/s4jaz5uztusr
  Tap 71:https://subyshare.com/vkmujdx7452n
  Tap 72:https://subyshare.com/p6slzq1sdtnf
  Tap 73:https://subyshare.com/d73o63hi0v0t
  Tap 74:https://subyshare.com/nv9szbmz56te
  Tap 75:https://subyshare.com/pvrpapzajmo8
  Tap 76:https://subyshare.com/4fxivhqbaeih
  Tap 77End:https://subyshare.com/nj6r9lzej5ar
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/1/18
  PVAN, dchan, xuan333 and 2 others like this.
 2. dungtrinh

  dungtrinh Member

  cam on master rat nhieuuuu
   
 3. Master88

  Master88 Demon Group

 4. Master88

  Master88 Demon Group

 5. Master88

  Master88 Demon Group

 6. Master88

  Master88 Demon Group

 7. Master88

  Master88 Demon Group

 8. Master88

  Master88 Demon Group

 9. Master88

  Master88 Demon Group

 10. Master88

  Master88 Demon Group

 11. Master88

  Master88 Demon Group

 12. Master88

  Master88 Demon Group

 13. Master88

  Master88 Demon Group

 14. Master88

  Master88 Demon Group

 15. Master88

  Master88 Demon Group

 16. Master88

  Master88 Demon Group

 17. Master88

  Master88 Demon Group

 18. Master88

  Master88 Demon Group

 19. Master88

  Master88 Demon Group

 20. Master88

  Master88 Demon Group

Chia sẻ trang này