Yên Vân Đài - The Legend of Xiao Chuo 2020 48/48 HD1080p LT

Thảo luận trong 'Phim Bộ Đang Chiếu - New Series' bắt đầu bởi Master88, 10/11/20.

Tags:
 1. Master88

  Master88 Demon Group

  [​IMG]

  Yên Vân Đài xoay quanh cuộc đời của Tiêu thái hậu nhà Liêu Tiêu Yến Yến (Đường Yên) , Tiêu Yến Yến từ nhỏ đã có hôn sự với Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu), nhưng sau này lại được Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền (Kinh Siêu) sắc phong lên làm Hoàng Hậu, Liêu Cảnh Tông nhiều bệnh nên đã cho Tiêu Hoàng Hậu cùng sử lý chính sự , Liêu Cảnh Tông tại vị được 12 năm thì băng hà sắc phong cho con của Tiêu Hoàng Hậu là Liêu Thánh Tông mới 12 tuổi kế vị và Tiêu Yến Yến làm Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, trong những năm nhiếp chính Tiêu Thái Hậu đã có nhiều cải cách về chính trị rúp nhà Liêu chở nên lớn mạnh, những năm cuối đời bà đã tái giá với Hàn Đức Nhượng mặc kệ sự phản đối của quần thần.


  HDTV:
  Tap 1: https://subyshare.com/a9fi23yapufm
  Tap 2: https://subyshare.com/vgwezttftg4v
  Tap 3: https://subyshare.com/2wfjwd3pxcjx
  Tap 4: https://subyshare.com/ge2ste1xfel1
  Tap 5: https://subyshare.com/76sawvrna9qk
  Tap 6: https://subyshare.com/qhasupxsceil
  Tap 7: https://subyshare.com/mvc0bqdlcx8g
  Tap 8: https://subyshare.com/is93i70mhz0c
  Tap 9: https://subyshare.com/4k7xro75uqpw
  Tap 10: https://subyshare.com/lsf7wxr8b4v7
  Tap 11: https://subyshare.com/i01bhywkw7iu
  Tap 12: https://subyshare.com/wuxw12nv3bh9
  Tap 13: https://subyshare.com/ebk8yyldkuh7
  Tap 14: https://subyshare.com/lz3k7ruc7ami
  Tap 15: https://subyshare.com/o8q9hhdzeyij
  Tap 16: https://subyshare.com/kzdtanwt3hil
  Tap 17: https://subyshare.com/z1r2u0cyqnao
  Tap 18: https://subyshare.com/15o384mf07ot
  Tap 19: https://subyshare.com/dchrjpgldwl5
  Tap 20: https://subyshare.com/dy7gakgfa7s4
  Tap 21:https://subyshare.com/36zv39g4n9jw
  Tap 22: https://subyshare.com/13vh3spi9v93
  Tap 23: https://subyshare.com/tky91hj9pa4g
  Tap 24:https://subyshare.com/xxmzylnayygz
  Tap 25:https://subyshare.com/khr2sptuyykc
  Tap 26: https://subyshare.com/7eg2qn2o267s
  Tap 27: https://subyshare.com/to6ugmiej6ge
  Tap 28: https://subyshare.com/1009norib1jd
  Tap 29: https://subyshare.com/4vc9axe9dwvg
  Tap 30: https://subyshare.com/efvvee7k6v9w
  Tap 31: https://subyshare.com/6fv3gt72rqn6
  Tap 32:https://subyshare.com/r6umlcpab3kn
  Tap 33:https://subyshare.com/3b8wv8ob6mop
  Tap 34: https://subyshare.com/g35uslrl9d3h
  Tap 35: https://subyshare.com/dkesl3bkznn7
  Tap 36: https://subyshare.com/qhyr0rzwv94f
  Tap 37: https://subyshare.com/b4qa6aln34u2
  Tap 38: https://subyshare.com/oclttly5ouo0
  Tap 39: https://subyshare.com/ip6o8oepn8d3
  Tap 40: https://subyshare.com/zverjbujo9fn
  Tap 41:https://subyshare.com/jodmm8vev3ef
  Tap 42: https://subyshare.com/wsmmz0on52sp
  Tap 43: https://subyshare.com/x0er9quf5fj7
  Tap 44: https://subyshare.com/vu0pvq5dv3bd
  Tap 45: https://subyshare.com/61366t8a63re
  Tap 46: https://subyshare.com/3kxjk6x8ci0l
  Tap 47: https://subyshare.com/6v6gcbbd2k48
  Tap 48End: https://subyshare.com/lqy0ypqdzt2d

  HD1080p MKV LT:
  Tap 1: https://subyshare.com/69oj0gjbpunx
  Tap 2: https://subyshare.com/z75xb29ppezy
  Tap 3: https://subyshare.com/ehdjpu0s7nkg
  Tap 4: https://subyshare.com/ploqoux0j1jb
  Tap 5: https://subyshare.com/3b3udj3oqnat
  Tap 6: https://subyshare.com/f9evn2wnu63p
  Tap 7: https://subyshare.com/utgelcdo6kxj
  Tap 8: https://subyshare.com/a1oyjo5m1bze
  Tap 9: https://subyshare.com/cio1fya00ldg
  Tap 10: https://subyshare.com/wcci2udym2tx
  Tap 11: https://subyshare.com/f4ge5xa9anm3
  Tap 12: https://subyshare.com/1pxkcq5aafdu
  Tap 13: https://subyshare.com/sbz21jseouar
  Tap 14: https://subyshare.com/1kfnjupk92zx
  Tap 15: https://subyshare.com/e8bn5cv47dd8
  Tap 16: https://subyshare.com/28xx6k1nqu68
  Tap 17: https://subyshare.com/obzdcalf9kmc
  Tap 18: https://subyshare.com/8500mp5vcgfh
  Tap 19: https://subyshare.com/x6dykne7vtob
  Tap 20: https://subyshare.com/lik5q9nircvm
  Tap 21:https://subyshare.com/lbh65lnzs4ym
  Tap 22: https://subyshare.com/5mu2l1x1a6gn
  Tap 23: https://subyshare.com/q88mhiqmxh10
  Tap 24: https://subyshare.com/0mzl8kmon62a
  Tap 25:https://subyshare.com/vwb2uxz5k8t1
  Tap 26: https://subyshare.com/m330tbdqjvky
  Tap 27: https://subyshare.com/37z1pdhje1lg
  Tap 28: https://subyshare.com/0rwc4clkm8c3
  Tap 29: https://subyshare.com/3ioy3nksie2e
  Tap 30: https://subyshare.com/69pbq3hgk4fe
  Tap 31: https://subyshare.com/4zf43ag7mxqc
  Tap 32:https://subyshare.com/g5rxvov7ybdk
  Tap 33:https://subyshare.com/cxfodke0l2zh
  Tap 34: https://subyshare.com/nc3xq6d431ic
  Tap 35: https://subyshare.com/pn6e8s3s1a2s
  Tap 36: https://subyshare.com/jq102o2yjg8c
  Tap 37: https://subyshare.com/78wamc6i9wk9
  Tap 38: https://subyshare.com/pjmao5eqeqzt
  Tap 39: https://subyshare.com/k8sr726m0nyw
  Tap 40: https://subyshare.com/bmb0fre18exd
  Tap 41:https://subyshare.com/vtn6yrzh5kbq
  Tap 42: https://subyshare.com/368zbf17vrjv
  Tap 43: https://subyshare.com/rkukre4x145z
  Tap 44: https://subyshare.com/p6039jsz073s
  Tap 45: https://subyshare.com/tjvhfojm0vre
  Tap 46: https://subyshare.com/a7811zajmnyz
  Tap 47: https://subyshare.com/y2b7j41cvf3z
  Tap 48End: https://subyshare.com/0dfk2prvvh2d

  HD1080p MKV TM:
  Tap 1: https://subyshare.com/2gq7wbvediky
  Tap 2: https://subyshare.com/g3h6j0nbq1v5
  Tap 3: https://subyshare.com/wah6raegxlqc
  Tap 4: https://subyshare.com/t0iden9ah4r2
  Tap 5: https://subyshare.com/6e2omdrjc6x5
  Tap 6: https://subyshare.com/kq11caa82l2j
  Tap 7: https://subyshare.com/bfbqbwim1rik
  Tap 8: https://subyshare.com/1zntl0bqlc59
  Tap 9: https://subyshare.com/ua6f34k60w8t
  Tap 10: https://subyshare.com/m36rsv46vezu
  Tap 11: https://subyshare.com/guo8o1yg9dbu
  Tap 12: https://subyshare.com/flmjpx7pzi2v
  Tap 13: https://subyshare.com/ey1u48g37017
  Tap 14: https://subyshare.com/yyewly6v8p6m
  Tap 15: https://subyshare.com/cylbxmqrkze6
  Tap 16: https://subyshare.com/wn2s7g3e72np
  Tap 17: https://subyshare.com/v90muus5hd8g
  Tap 18: https://subyshare.com/h62f7k621hlf
  Tap 19: https://subyshare.com/bpeur4unyqcx
  Tap 20: https://subyshare.com/if3ztwqu1e69
  Tap 21: https://subyshare.com/mpbw26j34brz
  Tap 22: https://subyshare.com/8eh14nbmqz8b
  Tap 23: https://subyshare.com/vv0jjxoe089w
  Tap 24: https://subyshare.com/sxgfpf3tolyv
  Tap 25: https://subyshare.com/oajyrtpl7o8o
  Tap 26: https://subyshare.com/v2k650ue4pdl
  Tap 27: https://subyshare.com/2sc7uq53ijof
  Tap 28: https://subyshare.com/yshqoq7r0ul0
  Tap 29: https://subyshare.com/dc74ekyyfxqj
  Tap 30: https://subyshare.com/wfw4ulr8yna8
  Tap 31: https://subyshare.com/8opluo3ee3dv
  Tap 32: https://subyshare.com/00nunj5yyd3g
  Tap 33: https://subyshare.com/3whi7zxug8yf
  Tap 34: https://subyshare.com/3obmm4y59htr
  Tap 35: https://subyshare.com/oprtvbjp36ix
  Tap 36: https://subyshare.com/3iu8sdztd4lg
  Tap 37: https://subyshare.com/svpva6i2o3s0
  Tap 38: https://subyshare.com/ofq7roixhy1y
  Tap 39: https://subyshare.com/3kskx93xor8r
  Tap 40: https://subyshare.com/g2bvdpozg18u
  Tap 41: https://subyshare.com/0ozkzs3vqije
  Tap 42: https://subyshare.com/lal6oy389w4q
  Tap 43: https://subyshare.com/gpbe6lnt2k9m
  Tap 44: https://subyshare.com/nzgrzf6ipuvq
  Tap 45: https://subyshare.com/1s6fhilqgocx
  Tap 46: https://subyshare.com/6cz2alkraz6j
  Tap 47: https://subyshare.com/sjp3djfwr2xi
  Tap 48: https://subyshare.com/we81aytp2dpp
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/2/21
  Shayla and mtran like this.
 2. Master88

  Master88 Demon Group

 3. Bao Nhi Nguyen

  Bao Nhi Nguyen New Member

  Thanks master. Phim rat hay!
   
 4. Master88

  Master88 Demon Group

 5. Master88

  Master88 Demon Group

 6. Master88

  Master88 Demon Group

 7. Master88

  Master88 Demon Group

 8. Master88

  Master88 Demon Group

 9. jeanne90

  jeanne90 Member

  Xin cam on Master88 !
   
 10. Master88

  Master88 Demon Group

  update 4/48 HD1080p LT
   
  mtran thích bài này.
 11. Master88

  Master88 Demon Group

 12. Master88

  Master88 Demon Group

 13. Master88

  Master88 Demon Group

 14. hoang tran

  hoang tran New Member

  please up tiep di master oi , minh thay nhung trang khac ho da co den tap 20 roi .
   
 15. Master88

  Master88 Demon Group

 16. Master88

  Master88 Demon Group

 17. Master88

  Master88 Demon Group

 18. Master88

  Master88 Demon Group

 19. Master88

  Master88 Demon Group

 20. Master88

  Master88 Demon Group

Chia sẻ trang này